Profil Saya

ID Pelajar        :  D20102046597
Nama              : Subadiah Binti La Madi
Fakulti             : FPPM  Fakulti Pendidikan Dan Pembangunan Manusia
Program          : Ijazah Sarjana Muda Pendidikan ( Sekolah Rendah ) dengan Kepujian
Semester         : Dua
Major             : Matematik
Minor             : Bahasa Malaysia

No comments:

Post a Comment